Pannaan töpinäksi!

Julkaistu 23.9.2011

Kaupunkiseutumme päättäjien ja johdon pitää kysyä, miksi Oulua tarvitaan Suomessa ja kansainvälisesti? Mitä Oulu tekee oululaisten ja suomalaisten hyväksi? Miksi Oulu on olemassa ja mikä on sen erityislahja Suomen lisäksi maailmalle?

Vastauksia näihin kysymyksiin on etsitty Uuden Oulun syntymisen ja koko kaupunkiseudun yhteistyön kehittymisen ansiosta. Mutta kaikki viisaus ei löydy kaupungintalolta tai muista ”vallan” kammareista! Me voimme parantaa ”Oulu-tuotetta” sen tuhansine ilmenemismuotoineen vain siten, että kaikki kaupunkiseutumme ihmiset, yritykset ja yhteisöt osallistuvat aktiivisesti alueen kehittämiseen.

Oululaisten osaaminen, rohkeus, ennakkoluulottomuus sekä luovuus ovat menestyksemme perusta ja myös tulevaisuutemme voimavara. Mutta olemmeko osanneet näistä riittävän hyvin ja näkyvästi kertoa?

Herättäjänä on toiminut Erkki Karvonen, Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen ja viestinnän professori. Hän on vahvasti nostanut esiin ihmisten aktiivisen osallistumisen merkityksen palvelujen kehittämiseen ja tuotekehitykseen. Hänen esittämänsä idean pohjalta sekä viestinnän ammattilaistemme kehittämänä on syntynyt 100 teon ohjelma. Ohjelmassa yhdistyvät kaupunkiseutumme ihmisten osallistuminen palvelujen ja tuotteiden parantamiseen sekä näistä teoista ylpeästi kertominen kaupunkisedulla, Suomessa ja jopa maamme rajojen ulkopuolella.

Maine on aina ansaittava. Sen eteen on tehtävä jatkuvasti työtä. Osallistumalla 100 teon ohjelmaan pääset osaltasi kohottamaan Oulun mainetta. Tee ehdotus teosta, joka mielestäsi on esimerkiksi parantanut palvelua, lisännyt viihtyisyyttä, luonut työpaikkoja taikka saanut aikaan jotain aivan uutta ja rohkeaa. Teon toteuttaja voi esimerkiksi olla yksittäinen ihminen, kyläyhteisö, talkoo- tai työporukka taikka yritys. Ohjelmaan valituille teoille lupaamme runsaasti mainetta ja kunniaa!

Uskomme, että 100 tekoa on vain välitavoite, ja saamme pian tavoitetta nostaa. Oululainen – nyt pannaan töpinäksi!

Matti Pennanen
Kaupunginjohtaja
OULU