Sata tekoa Oulusta –tunnustuksen 87 saa Lasten Koodikoulu

Sata tekoa Oulusta –ohjelman tekona 87 on Lasten Koodikoulu, joka on tarkoitettu tietokoneista kiinnostuneille 4-9-vuotiaille lapsille. Osallistujat pääsevät tutustumaan ohjelmoinnin alkeisiin ja kokeilemaan koodaustaitojaan huoltajan seurassa.  Koulun järjestää KoodiOulu ja ohjaajina koulussa toimivat ammattikoodaajat. Lasten Koodikoulu on kaikille ilmainen.

Koodikoulu on tuonut iloa ja onnistumisen kokemuksia lapsille. Osallistujat ovat muun muassa päässeet kartoittamaan tietokoneen toimintaa piirtämisen avulla, harjoittelemaan yksinkertaista ongelmanratkaisua hauskojen ja innostavien esimerkkien kautta sekä koodailemaan kuvioita Turtle-ROY-ohjelmalla. Ohjelmoinnin perusrakenteiden hyödyntämisen ja loogisen ajattelun harjoittamisen kautta lapsi oppii hallitsemaan konetta. 100 tekoa Oulusta –valintaraati pitää Koodikoulua hyvänä oppimisympäristönä lapsille.

Lasten Koodikoulu soveltuu parhaiten alle kouluikäisille tai juuri koulunsa aloittaneille, jotka ovat käyttäneet jotain tietoteknisiä laitteita kuten älypuhelinta tai läppäriä. Osallistuessaan Koodikouluun lapsen ei tarvi osata kirjoittaa tai lukea, mutta näistä taidoista on ehdottomasti hyötyä tehtävien tekemisessä.

Koodikoulussa on ollut mukana noin 200 lasta talven 2015 aikana. Koodikouluryhmiä on pidetty kouluilla, Yritystakomolla sekä Tietomaassa. Toiminta jatkuu edelleen ja osallistujia on ollut mukana aktiivisesti. Koodikoulun takana on Juha Paananen, jonka idea lähti liikkeelle omasta halusta opettaa omalle lapselleen ohjelmointia.

Myös 10–15-vuotiaille on tarjolla vastaavanlainen ohjelmointikoulu, Nuorten Koodikoulu, jossa etenemistahti on nopeampi ja koodailu tapahtuu ilman huoltajan läsnäoloa.

Lisätiedot:
Petteri Hämäläinen, 040 823 5645, pete.hamalainen@gmail.com

Tutustu Koodikouluun: http://www.koodioulu.fi/
https://www.facebook.com/koodioulu

[`twib` not found]
Share on LinkedIn