Mikä on 100 tekoa

100 tekoa -ohjelma kokoaa Oulun seudun kunnat yhteen ja antaa jokaiselle mahdollisuuden nostaa esille eteenpäin vieviä ja ilahduttavia tekoja. Teko voi olla joko valmis tai vastikään startannut.

Teot voivat olla sekä palvelujen kehittämiseen (tarjonta, tuotantotapa, palveluhenkisyys, neuvonta, opastus, viestintä…), ympäristön kohentamiseen että rakentamiseen liittyviä. Osa teoista voi olla kaupungin suunnitelmiin ja hankkeisiin sisältyviä, osa eri yhteisöjen ja järjestöjen sekä asukastoiminnan hankkeita, osa vapaasti ideoitavia hankkeita. Ne eivät pääsääntöisesti vaadi isoja investointeja, mutta ohjelmaan voidaan sisällyttää myös isompia kohteita.