Tekojen valinta

Tekojen valintakriteerit

 • teko kohdistuu Oulun kaupunkiseutuun
 • teko on joko valmis taikka sen toteuttaminen on käynnissä
 • teko parantaa, kehittää tai edistää esimerkiksi
  • kaupunkiseudun palveluita
  • ihmisten arjen sujuvuutta
  • kaupunkilaisten ja vieraiden viihtyvyyttä
  • liikennettä ja ympäristöä
  • kaupunkikulttuuria ja kulttuuritarjontaa
  • koulutuksen, yrittämisen, elinkeinoelämän ja matkailun edellytyksiä
 • teko lisää kaupunkiseudun vetovoimaisuutta kotimaassa ja kansainvälisesti
 • teko edistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä

Valintaryhmä esittää jurynä toimivalle kaupunkiseudun markkinointi- ja viestintäryhmälle, mitkä teot otetaan mukaan 100 teon ohjelmaan. Valintaryhmä ja jury kokoontuvat kolme kertaa vuodessa, mutta kokoontumistarvetta arvioidaan, kun saadaan kokemuksia ilmoitettavien tekojen määrästä.

Valintaryhmä

100 teon valintaryhmään kuuluvat

 • Kaupungin johdon edustaja
 • Kaupungin viestinnän edustaja
 • Kaupungin kulttuuritoimen edustaja
 • Kaupungin teknisen keskuksen edustaja
 • Kaupunkikulttuurin / kansalaisjärjestöjen edustaja
 • Oulun Matkailu Oy:n edustaja
 • Oppilaitosten edustaja
 • Yrittäjäedustaja
 • Yritysedustaja
 • Kaupunkiseudun muista kunnista 2 edustajaa

Jury

Jurynä toimii kaupunkiseudun markkinointi- ja viestintäryhmä.

 • vahvistaa 100 teon ohjelmaan otettavat teot
 • päättää, mitkä teot nostetaan esille valtakunnallisessa ja kansainvälisessä markkinoinnissa ja viestinnässä
 • päättää mahdollisesti palkittavista teoista